ალერტეკი

ალერტეკი

ალერტეკი Medgeo.net-ზე

medgeo.net-ზე განთავსებული პოსტის –  ალერტეკი უპირველესი მიზანია, მკითხველს მიაწოდოს არსებული სამეცნიერო მასალების, ოფიციალური აღწერებისა და საზოგადოებრივი აზრის თავისუფალი მიმოხილვა.
medgeo.net-ზე განთავსებული  სტატია – პოსტი მოიცავს შემდეგ ნაწილებს:  ალერტეკი საავტორო ანალიტიკური აღწერა; ალერტეკი ოფიციალური საფირმო აღწერა; ალერტეკი ფასები (ფარდობითი); ალერტეკი ანალოგები; ალერტეკი სინონიმები; ალერტეკი შემცვლელები; ალერტეკი კონსულტაციები; ალერტეკი გავრცელებული კითხვა–პასუხები; ალერტეკი ქიმიური ფორმულები; ალერტეკი სტრუქტურული ფორმულები; ალერტეკი სოციოლოგიური კვლევები.

.

.

.

.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

სამედიცინო საიტების ადმინისტრაციებს: თუკი თქვენ ქართულ, ინგლისურ ან რუსულ ენებზე გაქვთ ინტერნეტში გამოქვეყნებული მასალები პრეპარატის –  ალერტეკი – შესახებ, ანოტაცია შეგიძლიათ განათავსოთ ამ გვერდზე. ამგვარი ანოტაციების ერთად თავმოყრა და მკითხველისათვის სისტემური სურათის შექმნაა წინამდებარე პოსტის მიზანი. შეგვეხმიანეთ ელფოსტაზე: mpifarm@gmail.com

ბმები:   1. მედიკამენტები;  2. იურიდიული პორტალი

…………..