ალპონალი

ალპონალი

ალპონალი Medgeo.net-ზე

medgeo.net-ზე განთავსებული პოსტის –  ალპონალი უპირველესი მიზანია, მკითხველს მიაწოდოს არსებული სამეცნიერო მასალების, ოფიციალური აღწერებისა და საზოგადოებრივი აზრის თავისუფალი მიმოხილვა.
medgeo.net-ზე განთავსებული  სტატია – პოსტი მოიცავს შემდეგ ნაწილებს:  ალპონალი საავტორო ანალიტიკური აღწერა; ალპონალი ოფიციალური საფირმო აღწერა; ალპონალი ფასები (ფარდობითი); ალპონალი ანალოგები; ალპონალი სინონიმები; ალპონალი შემცვლელები; ალპონალი კონსულტაციები; ალპონალი გავრცელებული კითხვა–პასუხები; ალპონალი ქიმიური ფორმულები; ალპონალი სტრუქტურული ფორმულები; ალპონალი სოციოლოგიური კვლევები.

.

.

.

.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

სამედიცინო საიტების ადმინისტრაციებს: თუკი თქვენ ქართულ, ინგლისურ ან რუსულ ენებზე გაქვთ ინტერნეტში გამოქვეყნებული მასალები პრეპარატის –  ალპონალი – შესახებ, ანოტაცია შეგიძლიათ განათავსოთ ამ გვერდზე. ამგვარი ანოტაციების ერთად თავმოყრა და მკითხველისათვის სისტემური სურათის შექმნაა წინამდებარე პოსტის მიზანი. შეგვეხმიანეთ ელფოსტაზე: mpifarm@gmail.com

ბმები:   1. მედიკამენტები;  2. იურიდიული პორტალი

…………..