ანალერგინი

ანალერგინი

ანალერგინი Medgeo.net-ზე

medgeo.net-ზე განთავსებული პოსტის –  ანალერგინი უპირველესი მიზანია, მკითხველს მიაწოდოს არსებული სამეცნიერო მასალების, ოფიციალური აღწერებისა და საზოგადოებრივი აზრის თავისუფალი მიმოხილვა.
medgeo.net-ზე განთავსებული  სტატია – პოსტი მოიცავს შემდეგ ნაწილებს:  ანალერგინი საავტორო ანალიტიკური აღწერა; ანალერგინი ოფიციალური საფირმო აღწერა; ანალერგინი ფასები (ფარდობითი); ანალერგინი ანალოგები; ანალერგინი სინონიმები; ანალერგინი შემცვლელები; ანალერგინი კონსულტაციები; ანალერგინი გავრცელებული კითხვა–პასუხები; ანალერგინი ქიმიური ფორმულები; ანალერგინი სტრუქტურული ფორმულები; ანალერგინი სოციოლოგიური კვლევები.

.

.

.

.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

სამედიცინო საიტების ადმინისტრაციებს: თუკი თქვენ ქართულ, ინგლისურ ან რუსულ ენებზე გაქვთ ინტერნეტში გამოქვეყნებული მასალები პრეპარატის –  ანალერგინი – შესახებ, ანოტაცია შეგიძლიათ განათავსოთ ამ გვერდზე. ამგვარი ანოტაციების ერთად თავმოყრა და მკითხველისათვის სისტემური სურათის შექმნაა წინამდებარე პოსტის მიზანი. შეგვეხმიანეთ ელფოსტაზე: mpifarm@gmail.com

ბმები:   1. მედიკამენტები;  2. იურიდიული პორტალი

…………..