ანალური არხის გამოკვლევა

ანალური არხის გამოკვლევა ხდება მისი თანმიმდევრული პალპაციით. პალპაციას უმეტესად  წყებენ უკანა ან წინა ნახევარრკალით. http://www.medgeo.net/2013/12/10/gamokvleva/