ბუასილის (ჰემოროის) ნიშნები

ბუასილის (ჰემოროის) პირველი ნიშნები, რომლებიც მიუთითებენ დაავადების შესაძლო განვითარებაზე. სპეციალური პოსტი სამედიცინო ინტერნეტ–ქსელის medgeonet ბაზაზე >>> http://www.medgeo.net/2012/12/20/%E1%83%91%E1%83%A3%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%98%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%A8%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98/