დეზარტერიზაცია

დეზარტერიზაცია ერთ-ერთი ინოვაციური მეთოდია ბუასილის ქირურგიულ მკურნალობაში. ამ მეთოდის არსია ჰემოროიდული არტერიების  გადაკვანძვა.  მკურნალობის ეს მეთოდი ყველაზე ეფექტური და უმტკივნეულოა ბუასილის ნებისმიერი ფორმის დროს. დეზარტერიზაციის ძირითადი უპირატესობაა ნაიარევისა და სისხლდენის არარსებობა, ასევე ხანმოკლე რეაბილიტაციის პერიოდი – 4-5 დღე. http://www.medgeo.net/2012/11/30/%E1%83%93%E1%83%94%E1%83%96%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%96%E1%83%90%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%90/