დოდო გორგოშიძე

ხელოვნური განაყოფიერებისათვის მომზადება.. დისტანციური კონსულტაციები.  http://www.medgeo.net/2013/08/22/ბარბარე-დოდო-გორგოშიძე/