დოდო გორგოშიძე

ფალოპის მილების ნაწილობრივი ან სრული გაუვალობის მკურნალობა ფიტოთერაპიის საშუალებით.. დისტანციური კონსულტაციები. 
http://www.medgeo.net/2013/08/22/ბარბარე-დოდო-გორგოშიძე/