დოდო გორგოშიძე

ნებისმიერი გენეზის უნაყოფობის დიაგნოსტიკა და მკურნალობა (მათ შორის აუტოიმუნური უნაყოფობა – მომატებული ASA). . დისტანციური კონსულტაციები.  http://www.medgeo.net/2013/08/22/ბარბარე-დოდო-გორგოშიძე/