ვულოცავთ

მედ. მეცნ. დოქტორების გელა მუხაშავრიას და მაია ქარაბაკის ორი ნაშრომი** გამოქვეყნებულია  ა.შ.შ. და ევროპის მაღალრეიტინგულ სამეცნიერო ჟურნალებში და მსოფლიოს მასშტაბით გააჩნიათ განსაკუთრებული მნიშვნელობა კოლოპროქტოლოგიის დარგში პირადი წვლილის შეტანის  თვალსაზრისით:. http://www.medgeo.net/2012/11/01/კოლოპროქტოლოგიისცენტრი/