იანგ გე რონ-2

პრეპარატ იანგ გე რონ-2-ის აღწერა დევს მისამართზე http://www.medgeo.net/2012/12/25/იანგ-გე-რონ-2/
იქვე დევს საკონტაქტო ფორმა, რომლითაც შეგიძლიათ დაუკავშირდეთ კონსულტანტს.
გამოყენებისათვის მიმართეთ ექიმს.