იანგ გე რონ –2

გამოკითხულ მამაკაცთა 71 % თავის ცოლს ძნელად აღგზნებად ქალად მიიჩნევს. საინტერესი ისაა, რომ ეს ციფრი ქალთა გამოკიტხვის შედეგებს ემთხვევა.
ამავე გვერდზე არის "იან–გერონის" ბანერი. წაიკითხეთ ამ პრეპარატის აღწერა. პრეპარატის აღწერის გვერდზე არის საკონტაქტო ფორმა, საიდანაც შეგიძლიათ სპეციალისტებს შეკითხვა გაუგზავნოთ. http://www.medgeo.net/2010/04/27/sex_life-11/