კოლონოსკოპია

კოლონოსკოპია ბევრად ჰგავს რექტორომანოსკოპიას, მაგრამ იგივე არაა, სხვაობა გამოსაკვლევი ნაწლავების ნაწილებშია: კოლონოსკოპია მთელი მსხვილი ნაწლავის გამოკვლევის საშუალებას იძლევა (ნაწლავების სრული სიგრძიდან 120 – 152 სმ), რექტორომანოსკოპია კი მსხვილი ნაწლავის დისტალური ნაწილის გამოკვლევის საშუალებას იძლევა (ბოლო 60 სმ). არსებობს ასევე, http://www.medgeo.net/2013/12/10/colonoskopia/