ლონგოს ოპერაცია

ლონგოს ოპერაცია არის კლასიკური მეთოდის კარგი ალტერნატივა. მეთოდის არსია ჰემოროიდული კვანძების ცირკულარული რეზექცია და გაკერვა. ლონგოს ოპერაციისას ხდება სწორი ნაწლავის ლორწოვანის მხოლოდ ნაწილის მოცილება, რომელიც დაკბილულ ხაზზე ოდნავ ზევით მდებარეობს. http://www.medgeo.net/2012/11/30/%E1%83%9A%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%92%E1%83%9D%E1%83%A1-%E1%83%9D%E1%83%9E%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%90/