მართვის ავტომატიზებული სისტემა

მართვის ავტომატიზებული სისტემა – (ინტ.),
automatized management system მართვის ავტომატიზებული სისტემა – (მას): მათემატიკური მეთოდების, ტექნიკური საშუალებების (კომპიუტერები, კავშირგაბმულობის საშუალებები, ინფორმაციის ვიზუალიზაციის მოწყობილობები), და საორგანიზაციო კომპლექსების ერთობლიობა, რომელიც უ ზრუნველყოფს რთული ობიექტის (პროცესის) რაციონალურ მართვას, დასახული მიზნების შესაბამისად. მიღებულია მართვის ავტომატიზებული სასტემების დაყოფა ძირითად და ფუნქციურ ნაწილებად. ძირითად ნაწილში შედიან: საინფორმაციო, ტექნიკური და მატერიალური უზრუნველყოფა. ფუნქციურ ნაწილს მიაკუთვნებენ ურთიერთდაკავშირებული პროგრამების ნაკრებს, რომელიც მართვის კონკრეტული ფუნქციების ავტომატიზებისათვის არის განკუთვნილი. განასხვავებენ ობიექტის მართვის ავტომატიზებულ სისტემებს (ტექნოლოგიური პროცესების მას, საწარმოს მას, დარგის მას) და ფუნქციური ტიპის მართვის ავტომატიზებულ სისტემებს, მაგალითად დაპროექტების მას, გამოთვლების მას, მატერიალურ – ტექნიკური უზრუნველყოფის მას, და სხვ. საქართველოში, მას ერთ – ერთი ყველაზე წარმატებული და გეოგრაფიულად განტოტვილი სისტემაა ”ავერსის” მართვის ავტომატიზებული სისტემა.    ლალი დათეშიძე, არჩილ შენგელია. სამედიცინო  ენციკლოპედიური განმარტებითი ლექსიკონი. მოხმობილია საიტიდან www.medgeo.net

….

…..

შიდა  ბმები: 1. TOP – ადვოკატები; 2. TOP – საადვოკატო ბიუროები; 3. TOP-  იურიდიული მომსახურებები

გარე ბმები: 1. რეკლამა ინტერნეტით;  2. ქართული სამედიცინო ინტერნეტ–ქსელი

……