მსხვილი ნაწლავის ბიოფსია

მსხვილი ნაწლავის დისტალური ნაწილებიდან მიკროსკოპიისათვის ქსოვილების აღება, ჩვეულებრივ რექტორომანოსკოპიის ჩატარების დროს ხორციელდება. ბიოფსია, ენდოსკოპიურ კოლოპროქტოლოგიურ ნაკრებში შემავალ სხვადასხვა ხელსაწყოთი შეიძლება ჩატარდეს. რიგ შემთხვევებში მნიშვნელოვანია დაზიანების საზღვრიდან ქსოვილების აღება. ავთვისებიანი სიმსივნის შესასწავლად ქსოვილს სიმსივნის კიდიდან, შეუცვლელი ლორწოვანის საზღვართან იღებენ. http://www.medgeo.net/2013/12/19/biopsia/