მსხვილი ნაწლავის კიბოსადმი გენეტიკური მიდრეკილების დნმ – დიაგნოსტიკა

თუ ნათესავებს შორის  იყო მსხვილი ნაწლავის კიბოს შემთხვევები, ეს მდგომარეობა შეიძლება გენეტიკური მიდრეკილების არსებობაზე მიუთითებდეს. ამავე დროს, თუ ოჯახში გადაეცემა მემკვიდრეობითი მუტაცია, ეს არ ნიშნავს რომ ის აქვს ოჯახის ყველა წევრს. მუტაციების არსებობის განსაზღვრა შეიძლება დნმდიაგნოსტიკის საშუალებით. http://www.medgeo.net/2014/01/16/dnm-2/