მსხვილი ნაწლავის რენტგენოგრამა

მსხვილი ნაწლავის ლორწოვანის რელიეფის რენტგენოგრამის მისაღებად, გამოკვლევის წინ აუცილებელია მსხვილი ნაწლავის სრული დაცლა.
http://www.medgeo.net/2013/12/11/irigoskopia/