მწვავე ბუასილი

სხვადასხვა მაპროვოცირებელი ფაქტორების ფონზე,  შეიძლება განვითარდეს ბუასილის მწვავე ფორმა. ავადმყოფს უჩნდება მტკივნეული გამობერილობა ანუსის მოდამოში. სპეციალური პოსტი სამედიცინო ინტერნეტ–ქსელის medgeonet ბაზაზე >>> http://www.medgeo.net/2012/10/31/%E1%83%9B%E1%83%AC%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%94-%E1%83%91%E1%83%A3%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%98%E1%83%9A%E1%83%98/