პედიატრებს, ზოგადი პროფილის ექიმებს, დისტრიბუტორებს!

შემოგვთავაზეთ სტატიები და ინტერვიუები საიტისათვის "ბავშვი". მისი მიმდინარე სარჩევი დევს მისამართზე  http://www.medgeo.net/2010/03/25/baby-2/. საიტი დევს www.medgeo.net-ის პლათფორმაზე, მაგრამ დამოუკიდებელი საიტია