პერლიტის გამოყენება მარნის მშენებლობისას

მშენებლობა > პერლიტი > პერლიტის გამოყენება მარნის მშენებლობისას

პერლიტს აქვს ტემპერატურის შენარჩუნების უნარი. ამიტომ, პერლიტი ფასდაუდებელია საოჯახო თუ საწარმოო მარნების მშენებლობისას. პერლიტი მარნის მშენებლობისას შეგიძლიათ გამოიყენოთ ბეტონში შესარევად, შესალესად  ან ბლოკებად. თანხმლებ შენობებში წარმატებით შეგიძლიათ გამოიყენოთ ე.წ. თხევადი შპალერი, რომელიც პერლიტისაგან მზადდება. 

 პერლიტი მარანიპერლიტი მარანიპერლიტი მარანიპერლიტი მარანიპერლიტი მარანი პერლიტი მარანი

 ბმები: პერლიტი 1;  პერლიტი 2; თხევადი შპალერი; პერლიტობეტონი; პერლიტი ენერგოდამზოგავი; სართულშორისი გადახურვები პერლიტით; პერლიტის იატაკი; პერლიტის კედლები; ერლიტის ბლოკი; პერლიტის ბათქაში; ფასადების გალესვა პერლიტით; პერლიტის ხელოსნები; პერლიტი მშენებლობასა და რემონტშიპერლიტი ნახევრადუდაბნოებშიპერლიტი სორბენტი პერლიტი პროდუქტების საცავისათვის; პერლიტის ისტორია