პერლიტის ისტორია

მშენებლობა > პერლიტი > პერლიტის ისტორია

პერლიტის ისტორიაგასული საუკუნის 30–იან წლებში აღმოჩენილი იქნა პერლიტის ერთი უნიკალური თვისებ – 1100-1150 ° C  მკვეთრი გაცხელების   დროს, ამ ნივთიერებას უჩნდება ფორები. ამის ხარჯზე იზრდება პერლიტის მოცულობა, სიმკვრივის შეუმცირებლად.   ამგვარ პერლიტს აფუებულ პერლიტს უწოდებენ. ეს აღმოჩენა პერლიტის ისტორიის გადამწყვეტი მომენტი გახდა.
დღეს მსოფლიოში ყოველწლიურად მინიმუმ 20 მილიონი მ/3 პერლიტი გამოიყენება.  პერლიტის ისტორიისათვის საინტერესოა მისი გამოყენება ქვეყნების მიხედვით: 
პერლიტიამერიკის შეერთებული შტატების (დაახლოებით 7 მილიონი მ/ 3);
პერლიტიგერმანია (დაახლოებით 4 მილიონი მ /3;
პერლიტისაფრანგეთი, იტალია, საბერძნეთი, ესპანეთი, ისრაელი, ჩინეთი (მდე 1 მილიონი მ 3 ყოველი).

რუსეთში 1991 წლამდე  მოპოვებულ იქნა დაახლოებით 2.5 მლნ მ/ 3 . 2000 წელს მიაღწია 150 ათასი მ 3 წელიწადში. დაბალი მოთხოვნა პერლიტზე უკავშირდება ხანგრძლივ ეკონომიკურ კრიზისს. საერთოდ, პერლიტს რუსეთში დიდი ისტორია აქვს.პერლიტის ისტორია
პერლიტის გამოყენების უნიკალური ისტორიაა საქართველოში, სადაც შემონახულია  პერლიტით ნაგები უძველესი ნაგებობები მკაცრზამთრიან რეგიონებში. საქართვლოში დღეს პერლიტის ინდუსტრია საკმაოდაა განვითარებული– იქმნება პერლიტის ისტორიის ახალი პერიოდი.

 პერლიტის ისტორიაპერლიტის ისტორიაპერლიტის ისტორია პერლიტის ისტორია

 _____________________________________________

ბმები: პერლიტი 1;  პერლიტი 2; თხევადი შპალერი; პერლიტობეტონი; პერლიტი ენერგოდამზოგავი; სართულშორისი გადახურვები პერლიტით; პერლიტის იატაკი; პერლიტის კედლები; ერლიტის ბლოკი; პერლიტის ბათქაში; ფასადების გალესვა პერლიტით; პერლიტის ხელოსნები; პერლიტი მშენებლობასა და რემონტშიპერლიტი ნახევრადუდაბნოებშიპერლიტი სორბენტი ; პერლიტის გამოყენება მარნის მშენებლობისასპერლიტი პროდუქტების საცავისათვის

….