პერლიტი

მშენებლობა და რემონტი >> პერლიტი , პერლიტი 2

რემონტიპერლიტი მშენებლობაში

პერლიტის ისტორია
პერლიტი 1
პერლიტი 2
პერლიტი ენერგოდამზოგავი
პერლიტი სორბენტი
პერლიტი მშენებლობასა და რემონტში
თხევადი შპალერი
თხევადი შპალერი სვლაგეზი
პერლიტობეტონი
პერლიტის ხელოსნები
სართულშორისი გადახურვები პერლიტით
პერლიტის იატაკი
პერლიტის კედლები
ერლიტის ბლოკი
პერლიტის ბათქაში
ფასადების გალესვა პერლიტით
პერლიტი ნახევრადუდაბნოებში
პერლიტის გამოყენება მარნის მშენებლობისას
პერლიტი პროდუქტების საცავისათვის
პერლიტი სპორტში
პერლიტი ღამის კლუბებში
პერლიტი საუნაში
პერლიტი თონეში
თბოსაიზოლაციო ლეიბები
პერლიტი ჭაჭის გასაფილტრად
ნერგები ქოთანში პერლიტით
აგროპერლიტი

უცხო სიტყვათა ლექსიკონში პერლიტი, Fr. Perlite ასეა განმარტებული:პერლიტი

1. ვულკანური მინა;
2. ფოლადისა და თუჯის ერთ-ერთი სტრუქტურული ნაწილაკი, რომელიც წარმოადგენს რკინის კარბიდისა და რკინის უწვრილესი კრისტალების ნარევს.

პერლიტი, ვულკანური მინა, არაბოჭკოვანი მასალაა. პერლიტი დღეს, ფართოდ გამოიყენება მშენებლობაში. ამას ბევრი მიზეზი აქვს, მაგრამ ჩვენის აზრით, პერლიტის პოპულარობას, უპირველეს ყოვლისა, „ჯანდაცვის მახასიათებლები“  განსაზღვრავს:

პერლიტიპერლიტი უვლებელია ადამიანისათვის;aveji
პერლიტიპერლიტი არ ვნებს შენობის კლიმატს;
პერლიტიპერლიტი არ იწვევს ალერგიებს;
პერლიტიპერლიტი არ იწვევს კანის გაღიზიანებას;
პერლიტიპერლიტი ქიმიურად ინერტულია(PH=6.5±7).

მნიშვნელოვანია პერლიტის ეკონომიკური და სამშენებლო მახასიათებლები:

პერლიტიპერლიტთან მუშაობა ძალიან მარტივია;
პერლიტიპერლიტი არ იწვის;
პერლიტიპერლიტი ბიომდგრადია;
პერლიტიპერლიტი ქიმიურად ინერტულია.

ფერის მიხედვით გვხვდება:

პერლიტიშავი პერლიტი;
პერლიტიმწვანე  პერლიტი;
პერლიტიმოწითალო  პერლიტი;პერლიტი
პერლიტიყავისფერი  პერლიტი;
პერლიტითეთრი ფერების პერლიტი;
პერლიტისხვადასხვა ელფერის  პერლიტი.

მინარევების თვალსაზრისით გვხვდება:

პერლიტიპერლიტი ობსიდიანური მინარევებით;
პერლიტიპერლიტი მინდვრის შპატის მინარევებით და სხვა.პერლიტი

აგებულების მიხედვით განარჩევენ:

პერლიტიმასიურ პერლიტს;
პერლიტიზოლებიან  პერლიტს;
პერლიტიბრექჩიისებურ  პერლიტს;პერლიტი
პერლიტიპემზისებრი პერლიტებს.

საქართველოში მხოლოდ ერთი ფარავანის _ პერლიტის საბადოა ცნობილი, მაგრამ პერლიტის ამ საბადოს  მარაგები ძალიან მნიშვნელოვანია (60 291 ათ. მ3). პერლიტის ფარავნის საბადო განლაგებულია თბილისიდან სამხრეთ-დასავლეთით 85 კმ-ში, წალკისა და ნინოწმინდის რაიონების საზღვარზე.

პერლიტი
პერლიტის ნედლეული მოიპოვება ღია კარიერზე. მოპოვებულ პერლიტს ამსხვრევენ. დამსხვრეული პერლიტი  მზადაა ბაზარზე გასატანად, თუკი ნაწილაკები ზომებით 3.0-0.14 მმ–ია. პერლიტის ნედლეულის ეს სახეობა შემდგომში ექვემდებარება აფუებას.

_________________________________

Home>>