პერლიტი

მშენებლობა>> პერლიტი

პერლიტი, ზოგადი ინფორმაცია

პერლიტი

პერლიტიპერლიტის ისტორია
პერლიტიპერლიტი 1
პერლიტიპერლიტი 2
პერლიტიპერლიტი ენერგოდამზოგავი
პერლიტიპერლიტი სორბენტი
პერლიტიპერლიტი სპორტში – მშენებლობაში
პერლიტიპერლიტი ღამის კლუბებში – მშენებლობაში
პერლიტიპერლიტი ჭაჭის გასაფილტრად
პერლიტიპერლიტი საუნაში  – მშენებლობაში
პერლიტიპერლიტი თონეში – აგროპერლიტში

პერლიტი მშენებლობასა და რემონტშიპერლიტი 1

პერლიტიპერლიტი მშენებლობასა და რემონტში
პერლიტითხევადი შპალერი
პერლიტითხევადი შპალერი. Galerea
პერლიტითხევადი შპალერი სვლაგეზი
პერლიტიპერლიტობეტონი
პერლიტიპერლიტის ხელოსნები
პერლიტისართულშორისი გადახურვები პერლიტითპერლიტი
პერლიტიპერლიტის იატაკი
პერლიტიპერლიტის კედლები
პერლიტიერლიტის ბლოკი
პერლიტიპერლიტის ბათქაში
პერლიტიფასადების გალესვა პერლიტით

აგრო პერლიტი

პერლიტიპერლიტი ნახევრადუდაბნოებშიპერლიტი
პერლიტიპერლიტის გამოყენება მარნის მშენებლობისას
პერლიტიპერლიტი პროდუქტების საცავისათვის 
პერლიტიაგროპერლიტი
პერლიტინერგები ქოთანში პერლიტით

პერლიტის გამოყენების სხვა სფეროები

 პერლიტითბოსაიზოლაციო ლეიბები

[poll id=”3″]

 პერლიტი ბუნებრივად წარმოქმნილი ვულკანური მიწაა. პერლიტის ნედლეული მოიპოვება ღია კარიერზე. მოპოვებულ პერლიტს ამსხვრევენ. დამსხვრეული პერლიტი  მზადაა ბაზარზე გასატანად, თუკი ნაწილაკები ზომებით 3.0-0.14 მმ–ია. პერლიტის ნედლეულის ეს სახე  შემდგომში ექვემდებარება აფუებას.  საქართველოში მხოლოდ ერთი ფარავანის _ პერლიტის საბადოა ცნობილი, მაგრამ პერლიტის ამ საბადოს  მარაგები ძალიან მნიშვნელოვანია (60 291 ათ. მ3). პერლიტის ფარავნის საბადო განლაგებულია თბილისიდან სამხრეთ-დასავლეთით 85 კმ-ში, წალკისა და ნინოწმინდის რაიონების საზღვარზე. პერლიტს ამუშავებენ  მაღალ  ტემპერატურაზე  სპეციალური ტექნოლოგიით, რის შედეგადაც პერლიტი იძენს განსაკუთრებულ თვისებებს. დამუშავების შედეგად, პერლიტი ეფექტურად შეიძლება იქნეს გამოყენებულ  მშენებლობაში, რემონტისას თუ სხვა სფეროებში.

პერლიტის პოპულარობას, უპირველეს ყოვლისა განსაზღვრავს:

პერლიტიპერლიტი უვლებელია ადამიანისათვის;aveji
პერლიტიპერლიტი არ ვნებს შენობის კლიმატს;
პერლიტიპერლიტი არ იწვევს ალერგიებს;
პერლიტიპერლიტი არ იწვევს კანის გაღიზიანებას;
პერლიტიპერლიტი ქიმიურად ინერტულია(PH=6.5±7)

მნიშვნელოვანია პერლიტის ეკონომიკური და სამშენებლო მახასიათებლები:პერლიტი

პერლიტიპერლიტთან მუშაობა ძალიან მარტივია;
პერლიტიპერლიტი არ იწვის;
პერლიტიპერლიტი ბიომდგრადია;
პერლიტიპერლიტი ქიმიურად ინერტულია.

ფერის მიხედვით გვხვდება:

პერლიტიშავი პერლიტი;
პერლიტიმწვანე  პერლიტი;
პერლიტიმოწითალო  პერლიტი;
პერლიტიყავისფერი  პერლიტი;
პერლიტითეთრი ფერების პერლიტი;პერლიტი
პერლიტისხვადასხვა ელფერის  პერლიტი.

მინარევების თვალსაზრისით გვხვდება:

პერლიტიპერლიტი ობსიდიანური მინარევებით;
პერლიტიპერლიტი მინდვრის შპატის მინარევებით და სხვა.პერლიტი

აგებულების მიხედვით განარჩევენ:

პერლიტიმასიურ პერლიტს;
პერლიტიზოლებიან  პერლიტს;
პერლიტიბრექჩიისებურ  პერლიტს;პერლიტი
პერლიტიპემზისებრი პერლიტებს.

ქართველი და უცხოელი ექპერტები ექსპერტები გვირჩევენ:

პერლიტიშიდა კედლების და გარე ფასადების შელესვის დროს – გამოიყენეთ პერლიტი
პერლიტიარამზადი კედლების შემავსებლად – გამოიყენეთ პერლიტი
პერლიტიბლოკების და აგურის წარმოებისათვის – გამოიყენეთ პერლიტი
პერლიტისაცხოვრებელი ბინების, ოფისების, აგრეთვე შენობების ფასადების გასალესად – გამოიყენეთ პერლიტი
პერლიტიშენობების დასათბუნებლად სხვა და სხვა სათავსების და საცხოვრებელი ფართების საიზოლაციოდ და დასათბობად – გამოიყენეთ პერლიტი
პერლიტიმსუბუქი ბეტონების დასამზადებლად – გამოიყენეთ პერლიტი
პერლიტისახურავქვეშა თბოიზოლაციისათვის – გამოიყენეთ პერლიტი

პერლიტი ბუნებრივი მინერალიაპერლიტი
პერლიტი ეკოლოგიურად სუფაა
პერლიტი იაფია
პერლიტი მსუბუქია
პერლიტს ახასიათებს მაღალი წებოვნება
პერლიტი სქელი ფენის დატანა შესაძლებელია
პერლიტიხმის კარგი იზოლატორია
პერლიტიკარგი თბოიზოლატორია
პერლიტიპრაქტიკულად მუდმივია
პერლიტიეკოლოგიურია
პერლიტს ახასიათებს მაღალი ჰიდროფობული თვისებები,
პერლიტიეკოლოგიურია
პერლიტი ხანძარუსაფრთხოა

პერლიტი პერლიტიპერლიტიპერლიტი

________________________________

ბმები: მშენებლობა <> რემონტი <> შპალერი <> შპალერი მშენებლობაში <> შპალერის ისტორია <> შპალერის ტიპები <> თხევადი შპალერი <> ქაღალდის შპალერი <> ვინილის შპალერი <> აკრილის შპალერი <> შესაღები (სტრუქტურული) შპალერი <> ტექსტილის შპალერი <> მინაბოჭკოვანი შპალერი <> მეტალირებული შპალერი <> ეგზოტიკური შპალერი <> საბავშვო შპალერი <> ფოტოშპალერი <> ელექტრონული შპალერი <> პერლიტობეტონი <> პერლიტი მშენებლობაში <> პერლიტი 1, პერლიტი 2 <> პერლიტი ენერგოდამზოგავი <> სართულშორისი გადახურვები პერლიტით <> პერლიტის იატაკი <> პერლიტის კედლები <> ერლიტის ბლოკი <> პერლიტის ბათქაში <> ფასადების გალესვა პერლიტით <> პერლიტის ხელოსნები <> პერლიტი მშენებლობასა და რემონტში <> თხევადი შპალერი სვლაგეზი <> ხელოსნები, სპეციალისტები <> პერლიტი ნახევრადუდაბნოებში <> პერლიტი სორბენტი <> პერლიტის გამოყენება მარნის მშენებლობისას <> პერლიტი პროდუქტების საცავისათვის <> პერლიტი სპორტში <> აგროპერლიტი <> პერლიტის ისტორია <> პერლიტი ღამის კლუბებში <> ნერგები ქოთანში პერლიტით <> პერლიტი ჭაჭის გასაფილტრად >> პერლიტი საუნაში >> პერლიტი თონეში >> თბოსაიზოლაციო ლეიბები >>თხევადი შპალერი. Galerea

Home>>