პერლიტი ნახევრადუდაბნოებში

მშენებლობა > პერლიტი > პერლიტი ნახევრადუდაბნოებში

პერლიტით მიწის სტრუქტურის გაუმჯობესება ნახევრადუდაბნოებში (ნახევრად უდაბნოებში)

პერლიტი გამოიყენება ნიადაგის სტრუქტურისა და თვისებების გასაუმჯობესებლად, სათბურებში და ბაღებში, ბოსტნებში და ა.შ. მაგრამ პერლიტს რევოლუციური როლის თამაში შეუძლია ნახევრადუდაბნოების (ნახევრად უდაბნოების) განაშენიანებაში.
საქართველოში ნახევრადუდაბნოები (ნახევრად უდაბნოები) მრავლადაა. მათი განაშენიანების პრობლემა კი აქტუალურია, გვაქვს პერლიტის მარაგები.

ჩვენ ტექნოლოგიურად შესწავლილი გვაქვს პერლიტის გამოყენების პერსპექტივები ნახევრადუდაბნოებში (ნახევრად უდაბნოებში) რამდენიმე მცენარის მოშენებისას, რომლებსაც შეუძლიათ მნიშვნელოვანი ეკონომიკური მოგების მოტანა. საკონტაქტო ელფოსტა: mpifarm@gmail.com

 პერლიტი ნახევრად უდაბნოპერლიტი ნახევრად უდაბნო ნახევარუდაბნო პერლიტინახევარუდაბნო პერლიტინახევარუდაბნო პერლიტინახევარუდაბნო პერლიტი

 ________________________________________

 ბმები:პერლიტი 1;  პერლიტი 2; თხევადი შპალერი; პერლიტობეტონი; პერლიტი ენერგოდამზოგავი; სართულშორისი გადახურვები პერლიტით; პერლიტის იატაკი; პერლიტის კედლები; ერლიტის ბლოკი; პერლიტის ბათქაში; ფასადების გალესვა პერლიტით;პერლიტის ხელოსნები; პერლიტი მშენებლობასა და რემონტში; პერლიტი სორბენტი ; პერლიტის გამოყენება მარნის მშენებლობისას; პერლიტი პროდუქტების საცავისათვისპერლიტის ისტორია