ალტეპლაზა – ამრა. ლალი დათეშიძის და არჩილ შენგელიას სამედიცინო ენციკლოპედია www.medgeo.net-ზე

ალტეპლაზა – ამრა. ლალი დათეშიძის და არჩილ შენგელიას სამედიცინო ენციკლოპედია www.medgeo.net-ზე

 1. ალტეპლაზა
 2. ალტერ კლინიკა
 3. ალტერაცია
 4. ალტერნატივა
 5. ალტერნატიული მედიცინა
 6. ალტერნატიული მედიცინის განმარტებითი ლექსიკონი
 7. ალტერნატიული მკურნალობა
 8. ალტერნატიული მკურნალობის მეთოდები
 9. ალტერნატიული მკურნალობის მეთოდების ფორუმები და Face – ჯგუფები
 10. ალტერნაცია გულის
 11. ალტმანის მეთოდი
 12. ალტრეტამინი
 13. ალტრუიზმი
 14. ალტსტარი
 15. ალტშულერის მეთოდი
 16. ალუბალი
 17. ალუბლის ვარენიკი
 18. ალუბლის სიროფი (1)
 19. ალუგასტრინი
 20. ალუმინი
 21. ალუმინოზი
 22. ალუპოლი
 23. ალფა
 24. ალფა – 1 – ანტიტრიფსინის დეფიციტი
 25. ალფა – ადრენორეცეპტორი
 26. ალფა – რიტმი
 27. ალფა – სპექტრომეტრი
 28. ალფა დზ-ტევა
 29. ალფა-1-ანტიტრიფსინის დეფიციტი
 30. ალფა-ადრენობლოკატორები
 31. ალფაბეტი
 32. ალფაკალციდოლი
 33. ალფალაბი
 34. ალფამედი
 35. ალფატოქს-გელი
 36. ალფაფერონი
 37. ალფა-ფეტოპროტეინი (აფპ)
 38. ალფაცეტი
 39. ალფელდის ნიშანი
 40. ალფინალი
 41. ალფუზოზინი
 42. ალციპრო
 43. ალცჰეიმერის დაავადება
 44. ალცჰეიმერისებური სინდრომი
 45. ამავროზი
 46. ამავროტიული იდიოტია
 47. ამაზე ღირს დაფიქრება
 48. ამაზეტონიუმის ბრომიდი
 49. ამაკრინული უჯრედები
 50. ამალგამა
 51. ამანკო
 52. ამანტადინი
 53. ამარილი
 54. ამარილი
 55. ამარილი მ
 56. ამასტია
 57. ამაღლება
 58. ამბაზონი
 59. ამბენი
 60. ამბივალენტობა გრძნობისა
 61. ამბივალენტური აზროვნება
 62. ამბიზომი
 63. ამბლიოკორი
 64. ამბლიოპია
 65. ამბლიოპია დისბინოკულური
 66. ამბლიოპია ისტერიული
 67. ამბლიოპია ობსტრუქციული
 68. ამბლიოპია, ზარმაცი თვალი — მიჭიკარტებული
 69. ამბრობენე
 70. ამბრობენე
 71. ამბროზია
 72. ამბროლანი
 73. ამბროსანი
 74. ამბროსოლი (RLS )
 75. ამბროქსოლი
 76. ამბროქსოლი ვრამედი
 77. ამბროქსოლი-რეტარდი
 78. ამბროქსოლი-ჰემოფარმი
 79. ამბროჰექსალი
 80. ამბულატორია
 81. ამბულატორიული მკურნალობა
 82. ამება დიზენტერიის
 83. ამებები
 84. ამებიაზი
 85. ამებიაზის დროს გამოსაყენებელი დიქლორაცეტამიდის წარმოებულები
 86. ამებომა
 87. ამებოციტები
 88. ამებური მენინგოენცეფალიტი
 89. ამელია
 90. ამელობლასტი
 91. ამელობლასტომა
 92. ამელოგენეზი
 93. ამენორეა
 94. ამენორეა (განმარტ)
 95. ამენცია
 96. ამეოლინი
 97. ამერიკან ექსპრესის საქველმოქმედო პროგრამა
 98. ამეტროპია
 99. ამვასტანი
 100. ამიგრენინი
 101. ამიდაზები
 102. ამიზილი
 103. ამიზინიუმის მეთილსულფატი
 104. ამიზოლი
 105. ამიზოლი (RLS )
 106. ამიკაცინი
 107. ამიკაცინი
 108. ამიკაცინის სულფატი
 109. ამიკინი
 110. ამიკლონი
 111. ამიკოზიტი
 112. ამილაზა
 113. ამილნიტრიტი
 114. ამილოდექსტრინი
 115. ამილოზა
 116. ამილოიდი
 117. ამილოიდოზი
 118. ამილოპექტინი
 119. ამილორეა
 120. ამიმია
 121. ამინაზინი
 122. ამინაზინის 2,5% საინექციო ხსნარი
 123. ამინაზინის დრაჟე
 124. ამინაზინ-ნ. ს
 125. ამინალონი
 126. ამინალონის გარსიანი ტაბლეტები 0,25 გ
 127. ამინიტროზოლი
 128. ამინოარტრინი
 129. ამინოაციდურია
 130. ამინობენზოის მჟავა
 131. ამინოგლიკოზიდები
 132. ამინოგლუტეტიმიდი
 133. ამინოკაპრონის მჟავა
 134. ამინოკაპრონის მჟავის 5 %-იანი საინექციო ხსნარი
 135. ამინომეთილბენზოის მჟავა
 136. ამინოპეპტიდაზები
 137. ამინოსალიცილის მჟავა
 138. ამინოსოლ-ნეო
 139. ამინოსოლ-ნეო E
 140. ამინოფილინი
 141. ამინოქსიდაზები
 142. ამიოდარონი
 143. ამიოდარონი 0,2 გ
 144. ამიოდარონი გექსალი
 145. ამიოდარონი-აკრი
 146. ამიოდარონის ჰიდროქლორიდი
 147. ამიოდარონი-ფპო
 148. ამიოკორდინი
 149. ამიოსტატიკური სიმპტომთკოპლექსი
 150. ამიოტროფია
 151. ამიოტროფული ლატერალური სკლეროზი
 152. ამირიდინი
 153. ამირიდინი 20 მგ
 154. ამირიდინის ტაბლეტები
 155. ამიროლი
 156. ამისულპრიდი
 157. ამიტოზი
 158. ამიტრიპტილინი
 159. ამიტრიპტილინი
 160. ამიტრიპტილინი
 161. ამიტრიპტილინი ლეჩივა
 162. ამიტრიპტილინი ნიკომედი
 163. ამიტრიპტილინი-აკოსი
 164. ამიტრიპტილინი-გრინდექსი
 165. ამიტრიპტილინი-ლენსი
 166. ამიტრიპტილინის ჰიდროქლორიდი
 167. ამიტრიპტილინი-სლოვაკოფარმა
 168. ამიტრიპტილინი-ფერეინი
 169. ამიუსის ნიშანი
 170. ამიფოსტინი
 171. ამიქსინი
 172. ამკრძალავი ტარიფები
 173. ამლოდიგამა
 174. ამლოდიგამა
 175. ამლოდილი
 176. ამლოდიპინი
 177. ამლოდიპინი
 178. ამლოდიპინის ბესილატი
 179. ამლოვასი
 180. ამლოკარდი – სანოველი
 181. ამლოკარდი – სანოველი
 182. ამლოსანდი
 183. ამნეზია
 184. ამნეზია
 185. ამნეზია ანტეროგრადული
 186. ამნეზია ანტერორეტროგრადული
 187. ამნეზიური სინდრომი
 188. ამნესტურ – ორგანული სინდრომი
 189. ამნიო
 190. ამნიოგენეზი
 191. ამნიონი
 192. ამნიონიტი
 193. ამნიოსკოპია
 194. ამნიოცენტეზი
 195. ამოვარდნილობა
 196. ამოვარდნილობა კბილის
 197. ამოვარდნილობა ჩვეული (მორეციდივე)
 198. ამოკვეთა „ჩაჩის” (პერიკორონიტი)
 199. ამოკი
 200. ამონიუმის გვარჯილა
 201. ამორინი
 202. ამოროლფინი
 203. ამორფული
 204. ამოსინი
 205. ამოსის სიმპტომი
 206. ამოქსაცილინის ტაბლეტები
 207. ამოქსაცილინის ტრიჰიდრატი
 208. ამოქსიკლავ ქვიქტაბი
 209. ამოქსიკლავ ქუიქტაბი
 210. ამოქსიკლავი
 211. ამოქსიკლავი
 212. ამოქსიკლავი 2X
 213. ამოქსიკლავი 2x
 214. ამოქსისარი
 215. ამოქსიცილინი
 216. ამოქსიცილინი
 217. ამოქსიცილინი
 218. ამოქსიცილინი 0.25 გ
 219. ამოქსიცილინი ვატხემი
 220. ამოქსიცილინი კაფსულებში 0,25 გ
 221. ამოქსიცილინი-რატიოფარმი
 222. ამოცანის ანალიზი
 223. ამპელოთერაპია
 224. ამპიბაქტი
 225. ამპიბაქტი
 226. ამპიოქსი
 227. ამპიოქსი
 228. ამპისიდი
 229. ამპისიდი
 230. ამპისიდი 1.5 მგ
 231. ამპისიდი 375მგ
 232. ამპისიდი 750 მგ
 233. ამპიცილინი
 234. ამპიცილინი
 235. ამპიცილინი
 236. ამპიცილინის ტრიჰიდრატი
 237. ამპლიაცია
 238. ამპლიკონი
 239. ამპლიფიკატორი დნმ-ის (თერმოციკლერი)
 240. ამპლიფიკაცია
 241. ამპლიფიკაცია დნმ-ის
 242. ამპრენავირი
 243. ამპრილანი ნდ რამიპრილი + ჰიდროქლოროთიაზიდი
 244. ამპრილანი ნლ რამიპრილი + ჰიდროქლოროთიაზიდი
 245. ამპულა
 246. ამპულიტი
 247. ამპულური სავარცხელი
 248. ამპუტაცია
 249. ამპუტაცია კბილის ფესვის
 250. ამრა