რექტოსკოპია

რექტოსკოპია მიზანშეწონილია ჩატარდეს როგორც პროფილაქტიკური მიზნით, სწორი ნაწლავის სხვადასხვა დაავადებების თავიდან ასაცილებლად, ასევე შემდეგი სიმპტომების არსებობისას: http://www.medgeo.net/2013/12/06/reqtoskopia