საარჩევნო ყუთისა და კონვერტების ზედამხედველი

საარჩევნო ყუთისა და კონვერტების ზედამხედველი – Superviser over Ballot Box and Envelopes  – წილისყრით გამოვლენილი საუბნო საარჩევნო კომიიის წევრი, რომლის ფუნქციაა ზედამხედველობა გაუწიოს საარჩევნო ყუთსა და სპეციალურ კონვერტებს.    საარჩევნო ტერმინთა განმარტებითი ლექსიკონი. საარჩევნო სისტემების განვითარების, რეფორმებისა და სწავლების ცენტრი. აღებულია საიტიდან: http: //electionreforms.ge

….

….

იურიდიული ენციკლოპედია www.gen.ge-ზე

შიდა  ბმები: 1. TOP – ადვოკატები; 2. TOP – საადვოკატო ბიუროები; 3. TOP-  იურიდიული მომსახურებები

გარე ბმები: 1. რეკლამა ინტერნეტით;  2. ქართული სამედიცინო ინტერნეტ–ქსელი

……