საბაჟო რეჟიმები

საბაჟო რეჟიმები – ა) საქონლის თავისუფალ მიმოქცევაში გაშვება (იმპორტი); ბ) საქონლის ტრანზიტი; გ) საბაჟო საწყობში საქონლის შენახვა; დ) საბაჟო ტერიტორიაზე საქონლის გადამუშავება; ე) საქონლის დროებითი შემოტანა; ვ) საბაჟო ტერიტორიის გარეთ საქონლის გადამუშავება; ზ) საქონლის ექსპორტი.   Source: საქართველოს კანონი „საქართველოს საბაჟო კოდექსი“, 2006 წლის 25 ივლისი, მუხლი 7. მასალა ეფუძნება ლევან ბეჟაშვილის, თამარ ჩხეიძის და შოთა თარხნიშვილის ნაშრომს "საქართველოს საკანონმდებლო ტერმინთა ლექსიკონი". (2008 წ.). ასახავს 2007 წლის 1 სექტემბრის მდგომარეობას.

….

….

იურიდიული ენციკლოპედია www.gen.ge-ზე

შიდა  ბმები: 1. TOP – ადვოკატები; 2. TOP – საადვოკატო ბიუროები; 3. TOP-  იურიდიული მომსახურებები

გარე ბმები: 1. რეკლამა ინტერნეტით;  2. ქართული სამედიცინო ინტერნეტ–ქსელი

……