საერთო ეროვნული საარჩევნო ოლქი

საერთო ეროვნული საარჩევნო ოლქი – National Election District  – 1. პატარა სახელმწიფოებში, რომელთაც ტერიტორიული დაყოფა არ გააჩნიათ, შექმნილი საარჩევნო ოლქი 2. ზოგიერთ ქვეყანაში, შერეული საარჩევნო სისტემის პირობებში ტერიტორიულ საარჩევნო ოლქების პარალელურად შექმნილი საერთო ეროვნული საარჩევნო ოლქი, როდესაც მანდატების ნაწილი აირჩევა ცალკეული ოლქების, ხოლო ნაწილი – მთელი ქვეყნის ამომრჩევლების მიერ საერთო ეროვნულ საარჩევნო ოლქში საარჩევნო სუბიექტის მიერ მიღებული ხმების მიხედვით. (იაპონია, უნგრეთი)    საარჩევნო ტერმინთა განმარტებითი ლექსიკონი. საარჩევნო სისტემების განვითარების, რეფორმებისა და სწავლების ცენტრი. აღებულია საიტიდან: http: //electionreforms.ge

….

….

იურიდიული ენციკლოპედია www.gen.ge-ზე

შიდა  ბმები: 1. TOP – ადვოკატები; 2. TOP – საადვოკატო ბიუროები; 3. TOP-  იურიდიული მომსახურებები

გარე ბმები: 1. რეკლამა ინტერნეტით;  2. ქართული სამედიცინო ინტერნეტ–ქსელი

……