საინჟინრო – გეოდეზიური კონტროლი

საინჟინრო – გეოდეზიური კონტროლი – განსაკუთრებული მნიშვნელობის და სტრატეგიული დანიშნულების ობიექტების (შენობა-ნაგებობების) უსაფრთხოებისა და მდგრადობის უზრუნველსაყოფად მაღალი სიზუსტის სისტემური, გეგმაზომიერი გეოდეზიური დაკვირვება მათი მშენებლობისა და ექსპლუატაციის მთელ პერიოდში.   Source: საქართველოს კანონი „განსაკუთრებული მნიშვნელობისა და სტრატეგიული დანიშნულების ობიექტების საინჟინრო-გეოდეზიური კონტროლისა და უსაფრთხოების შესახებ“, 2003 წლის 5 დეკემბერი, მუხლი 3. მასალა ეფუძნება ლევან ბეჟაშვილის, თამარ ჩხეიძის და შოთა თარხნიშვილის ნაშრომს "საქართველოს საკანონმდებლო ტერმინთა ლექსიკონი". (2008 წ.). ასახავს 2007 წლის 1 სექტემბრის მდგომარეობას.

….

….

იურიდიული ენციკლოპედია www.gen.ge-ზე

შიდა  ბმები: 1. TOP – ადვოკატები; 2. TOP – საადვოკატო ბიუროები; 3. TOP-  იურიდიული მომსახურებები

გარე ბმები: 1. რეკლამა ინტერნეტით;  2. ქართული სამედიცინო ინტერნეტ–ქსელი

……