სამართლის ისტორია, ბიოგრაფიები, მოგონებები

ქართული და უცხოური სამართლის ისტორია

………………