სასამართლო დაცვის ეფექტური საშუალება –

სასამართლო დაცვის ეფექტური საშუალება –

E. Effective remedy

ყოველ ადამიანს აქვს ეფექტური სასამართლო დაცვის უფლება კომპეტენტურ ეროვნულ სასამართლოში კონსტიტუციითა და კანონით გათვალისწინებული ძირითადი უფლებების დარღვევის შემთხვევაში. სასამართლო დაცვის საშუალება ამ უფლებების განხორციელების, მისი დარღვევის თავიდან აცილების, ან დარღვევის კომპენსირების საშუალებაა. ის ეფექტურია, თუ სამართლიანი და დროულია და კომპეტენტურ და მიუკერძოებელ მოსამართლეთა მიერ ხორციელდება. ს.დ.ე.ს-ის დოქტრინა მნიშვნელოვან როლს თამაშობს, როდესაც საქმე ეხება საჩივრის შეტანას საერთაშორისო ორგანოებში. ასეთი საჩივრის შეტანის წესი შიდასახელმწიფოებრივი სასამართლო დაცვის რესურსების ამოწურვას გულისხმობს. თუ ეს პირობა არ შესრულდა, რადგან ხელმისაწვდომი საშუალებები ეფექტური არ არის, საჩივარი მიიღება ამ საფუძველზე.

Source: ადამიანის უფლებათა ლექსიკონი / [შეადგინა ფრიდონ საყვარელიძემ ; რედ.: ანა ჭაბაშვილი] – თბ. : დასი, 1999 – 128გვ

….

….

იურიდიული ენციკლოპედია www.gen.ge-ზე

შიდა  ბმები: 1. TOP – ადვოკატები; 2. TOP – საადვოკატო ბიუროები; 3. TOP-  იურიდიული მომსახურებები

გარე ბმები: 1. რეკლამა ინტერნეტით;  2. ქართული სამედიცინო ინტერნეტ–ქსელი

……