სასაქონლო ბაზრის გამოკვლევა

სასაქონლო ბაზრის გამოკვლევა – პოლიტიკური, ეკონომიკური, სამეცნიერო – ტექნიკური, სოციალური და სხვა ფაქტორების ხარისხობრივი და რაოდენობრივი ანალიზი, რომლებიც პირდაპირ (უშუალო) ან ირიბ გავლენას ახდენს კონკრეტულ ბაზარზე საქონლის გაყიდვის მოცულობასა და ეფექტურობაზე  გადაწყვეტილებების მომზადებისა და დასაბუთების მიზნით  მწარმოებლის ან ექსპორტიორის საწარმოს მარკეტინგისა და საწარმოო – საგასაღებო საქმიანობის ორგანიზებისათვის საჭირო, სარწმუნო ინფორმაციის მისაღებად. სასაქონლო ბაზრის  კვლევის საბოლოო მიზანია მისი სეგმენტაცია და ფირმის პროდუქციის რეალიზების სავარაუდო მოცულობების პროგნოზირება განმსაზღვრელი ფაქტორების ამა თუ იმ თანაფარდობისას.    ლალი დათეშიძე, არჩილ შენგელია. სამედიცინო  ენციკლოპედიური განმარტებითი ლექსიკონი. მოხმობილია საიტიდან www.medgeo.net

….

….

იურიდიული ენციკლოპედია www.gen.ge-ზე

შიდა  ბმები: 1. TOP – ადვოკატები; 2. TOP – საადვოკატო ბიუროები; 3. TOP-  იურიდიული მომსახურებები

გარე ბმები: 1. რეკლამა ინტერნეტით;  2. ქართული სამედიცინო ინტერნეტ–ქსელი

……