საქართველოს ავიაგადამყვან-გადამზიდველი (შემდგომში – საქართველოს ავიაგადამზიდველი)

საქართველოს ავიაგადამყვან-გადამზიდველი (შემდგომში – საქართველოს ავიაგადამზიდველი) – საქართველოში რეგისტრირებული საავიაციო საწარმო – საჰაერო ხომალდის ექსპლუატანტი, რომელსაც საკუთრების უფლებით, იჯარით ან კანონით გათვალისწინებულ სხვა საფუძველზე მფლობელობაში აქვს საჰაერო ხომალდი, ახორციელებს ფრენებს ექსპლუატანტის სერტიფიკატში მითითებული პირობების შესაბამისად და აქვს სათანადო ლიცენზია.   Source: საქართველოს კანონი „სამოქალაქო საავიაციო საქმიანობის ლიცენზირების შესახებ“, 2000 წლის 15 სექტემბერი, მუხლი 3. მასალა ეფუძნება ლევან ბეჟაშვილის, თამარ ჩხეიძის და შოთა თარხნიშვილის ნაშრომს "საქართველოს საკანონმდებლო ტერმინთა ლექსიკონი". (2008 წ.). ასახავს 2007 წლის 1 სექტემბრის მდგომარეობას.

….

….

იურიდიული ენციკლოპედია www.gen.ge-ზე

შიდა  ბმები: 1. TOP – ადვოკატები; 2. TOP – საადვოკატო ბიუროები; 3. TOP-  იურიდიული მომსახურებები

გარე ბმები: 1. რეკლამა ინტერნეტით;  2. ქართული სამედიცინო ინტერნეტ–ქსელი

……