საქართველოს ნოტარიუსთა პალატა

საქართველოს ნოტარიუსთა პალატა (ნოტარიუსები)

თბილისი, აღმაშენებლის გამზ. 150 , ტელ: 294 20 04, 220 67 77, ფაქსი: 294 20 04

….

…..

შიდა  ბმები: 1. TOP – ადვოკატები; 2. TOP – საადვოკატო ბიუროები; 3. TOP-  იურიდიული მომსახურებები; 4. არბიტრაჟები; 5. ექსპერტიზის ცენტრები; 6. აუდიტორული კომპანიები; 7. იურიდიული მომსახურება

გარე ბმები: 1. რეკლამა ინტერნეტით;  2. ქართული სამედიცინო ინტერნეტ–ქსელი

……