საყოველთაო საარჩევნო უფლება

საყოველთაო საარჩევნო უფლება – Universal Suffrage  – კანონით დადგენილი წესით, ყველა სრულწლოვანი მოქალაქის უფლება მონაწილეობა მიიღოს არჩევნებში    საარჩევნო ტერმინთა განმარტებითი ლექსიკონი. საარჩევნო სისტემების განვითარების, რეფორმებისა და სწავლების ცენტრი. აღებულია საიტიდან: http: //electionreforms.ge

….

….

იურიდიული ენციკლოპედია www.gen.ge-ზე

შიდა  ბმები: 1. TOP – ადვოკატები; 2. TOP – საადვოკატო ბიუროები; 3. TOP-  იურიდიული მომსახურებები

გარე ბმები: 1. რეკლამა ინტერნეტით;  2. ქართული სამედიცინო ინტერნეტ–ქსელი

……