საჩივარი

საჩივარი – Appeal/Complaint  – კანონის მოთხოვნების შესაბამისად შედგენილი დოკუმენტი, რომელიც წარედგინება შესაბამის საარჩევნო კომისიას კენჭისყრის პროცედურების ან ხმის დათვლისა და კენჭისყრის შედეგების შეჯამებასთან დაკავშირებულ კანონდარღვევებთან დაკავშირებით.    საარჩევნო ტერმინთა განმარტებითი ლექსიკონი. საარჩევნო სისტემების განვითარების, რეფორმებისა და სწავლების ცენტრი. აღებულია საიტიდან: http: //electionreforms.ge

….

….

იურიდიული ენციკლოპედია www.gen.ge-ზე

შიდა  ბმები: 1. TOP – ადვოკატები; 2. TOP – საადვოკატო ბიუროები; 3. TOP-  იურიდიული მომსახურებები

გარე ბმები: 1. რეკლამა ინტერნეტით;  2. ქართული სამედიცინო ინტერნეტ–ქსელი

……