სახელმწიფოს მიერ მხარდაჭერილი საერთაშორისო ტერორიზმი

სახელმწიფოს მიერ მხარდაჭერილი საერთაშორისო ტერორიზმი

E. State-suppotrted international terrorism

სახელმწიფოს მიერ განხორციელებული, ნებისმიერი ქვემოთ ჩამოთვლილი ქმედება: \ 1. იარაღის, ასაფეთქებელი, ან სასიკვდილო ნივთიერებების გადაცემა ნებისმიერი პირის, ჯგუფის, ან ორგანიზაციისათვის, რომლებიც საერთაშორისო ტერორიზმის აქტებში მონაწილეობენ. \ 2. საერთაშორისო ტერორიზმის აქტებში მონაწილე ნებისმიერი პირის, ჯგუფის, ან ორგანიზაციის საქმიანობის წარმართვა, მომზადება, ან ხელშეწყობა; \ 3. საერთაშორისო ტერორიზმის აქტებში მონაწილე ნებისმიერი პირის, ჯგუფის, ან ორგანიზაციის ფინანსური მხარდაჭერა: \ 4. იმ პირთა დიპლომატიური დაცვა, რომლებიც ეხმარებიან, ან მხარს უჭერენ ნებისმიერი ტერორისტული აქტის განხორციელებას; \n5. ტერორისტული აქტის ჩამდენი ნებისმიერი პირის სხვა ქვეყნისათვის გადაცემაზე, ან, საკუთარ ტერიტორიაზე მის სისხლისსამართლებრივ დევნაზე უარის თქმა.

Source: ადამიანის უფლებათა ლექსიკონი / [შეადგინა ფრიდონ საყვარელიძემ ; რედ.: ანა ჭაბაშვილი] – თბ. : დასი, 1999 – 128გვ

….

….

იურიდიული ენციკლოპედია www.gen.ge-ზე

შიდა  ბმები: 1. TOP – ადვოკატები; 2. TOP – საადვოკატო ბიუროები; 3. TOP-  იურიდიული მომსახურებები

გარე ბმები: 1. რეკლამა ინტერნეტით;  2. ქართული სამედიცინო ინტერნეტ–ქსელი

……