სფინქტერომეტრია

სფინქტერომეტრია მეთოდი, რომელიც უკანა ტანის სფინქტერების ძალის ობიექტური შეფასებისთვის გამოიყენება.სფინქტერომეტრია, სფინქტერების ტონუსის რაოდენობრივად  განსაზღვრის, სფინქტერების შეკუმშვის მაქსიმალური ძალის  და  ნებითი ძალის   მაჩვენებლის  განსაზღვრის საშუალებას იძლევა.
http://www.medgeo.net/2013/12/13/sfinqterometria/