სწორი ნაწლავის ფისტულები

სწორი ნაწლავის ფისტულების მკურნალობისთვის, ფისტულის არხსა დასფინქტერის კუნთებს შორის ტოპოგრაფო-ანატომიური კავშირის განსაზღვრას, პრინციპიალური მნიშვნელობა აქვს. რაც ზონდით და თითით გასინჯვის მეშვეობით ხორციელდება. http://www.medgeo.net/2013/12/15/gamokvleva-2/