უფასო დისტანციური კონსულტაციები!

პროქტოლოგიის საკითხებზე უფასო On line კონსულტაციები შეგიძლიათ მიიღოთ წერილის ამ ფორმით  http://www.medgeo.net/2013/11/12/turmanidze-contact/