ფასადების გალესვა პერლიტით

მშენებლობა და რემონტი >> ფასადების გალესვა პერლიტით

პერლიტით ლესვაპერლიტის ფხნილს წარმარტებით იყენებენ შენობების გარე ფასადის გასალესად. პერლიტის ფასადი არ ატარებს ნესტს და ტენს, არის კარგი სითბოს, ხმის და ნესტის იზოლატორი, ექვემდებარება დეკორატიულ ფორმებს.

პერლიტით ლესვაპერლიტით ლესვა უშიშრად შეგიძლიათ გამოიყენოთ სიმაღლეში გამწვანების მცენარეებისათვის. მოგეხსენებათ ამგვარი მცენარეები სულ უფრო ხშირად გამოყენება.

პერლიტით ლესვაპერლიტით ლესვისას სიყენებენ პერლიტის, ქვიშისა და ცემენტის ნარევს,  თანაფარდობით შესაბამისად 3:1:1.

____________________________________________