ქრონიკული ბუასილი

პრაქტიკულად ბუასილი, როგორც დამოუკიდებელი დაავადება, ვითარდება თანდათანობით, რამდენიმე წლის განმავლობაში, სხვადასხვა სტადიების გავლით. ეს ე.წ. ქრონიკული დაავადებაა, რომლის დროსაც  გამწვავება იცვლება  ჩაცხრომის სტადიით ან რემისიით. http://www.medgeo.net/2012/10/31/%E1%83%A5%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%99%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%98-%E1%83%91%E1%83%A3%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%98%E1%83%9A%E1%83%98/