შეზღუდული კენჭისყრა

შეზღუდული კენჭისყრა – Limited Vote (LV)  – სისტემა გამოიყენება მრავალმანდატიან ოლქში. ერთი არაგადაცემადი ხმის სისტემისაგან განსხვავებით, ამომრჩევლებს ეძლევათ რამდენიმე, მაგრამ დადგენილ მანდატებზე უფრო ნაკლები ხმა. შედეგების დათვლა წარმოებს ისევე, როგორც ერთი არაგადაცემადი ხმის სისტემისას, ე.ი. იმარჯვებენ კანდიდატები, რომლებიც ყველაზე მეტ ხმას დააგროვებენ. ეს სისტემა ძირითადად გამოიყენება ადგილობრივი არჩევნების დროს.    საარჩევნო ტერმინთა განმარტებითი ლექსიკონი. საარჩევნო სისტემების განვითარების, რეფორმებისა და სწავლების ცენტრი. აღებულია საიტიდან: http: //electionreforms.ge

….

….

იურიდიული ენციკლოპედია www.gen.ge-ზე

შიდა  ბმები: 1. TOP – ადვოკატები; 2. TOP – საადვოკატო ბიუროები; 3. TOP-  იურიდიული მომსახურებები

გარე ბმები: 1. რეკლამა ინტერნეტით;  2. ქართული სამედიცინო ინტერნეტ–ქსელი

……