შინაპატიმრობა

შინაპატიმრობა

E. House-arrest

გადაადგილების თავისუფლების შეზღუდვა. შინაპატიმრობაში მყოფ პირს არა აქვს სახლიდან, ან მითითებული დასახლებული პუნქტიდან (თუ მას აღკვეთის ღონისძიების სახით შეფარდებული აქვს გაუსვლელობის ხელწერილი) გასვლის უფლება, იმ შემთხვევების გარდა, როდესაც ეს ოფიციალურადაა ნებადართული. ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო სამართალი გარკვეულ ვითარებაში უშვებს გადაადგილების თავისუფლების ამგვარ შეზღუდვას

Source: ადამიანის უფლებათა ლექსიკონი / [შეადგინა ფრიდონ საყვარელიძემ ; რედ.: ანა ჭაბაშვილი] – თბ. : დასი, 1999 – 128გვ

….

….

იურიდიული ენციკლოპედია www.gen.ge-ზე

შიდა  ბმები: 1. TOP – ადვოკატები; 2. TOP – საადვოკატო ბიუროები; 3. TOP-  იურიდიული მომსახურებები

გარე ბმები: 1. რეკლამა ინტერნეტით;  2. ქართული სამედიცინო ინტერნეტ–ქსელი

……