შპალერი

მშენებლობა  >> შპალერის ტიპები

შპალერის კლასიფიკაციაშპალერი

შპალერების კლასიფიკაცია წყალმედეგობის თვალსაზრისით

წყალმედეგობის თვალსაზრისით, შპალერს (შპალიერს) ყოფენ:
შპალერიჩვეულებრივი შპალერი (შპალიერი)
შპალერიწყალმედეგი შპალერი (შპალიერი)
შპალერირეცხვადი შპალერი (შპალიერი)
შპალერიწყლისადმი განსაკუთრებით მდგრადი, ვინილის შპალერი (შპალიერი)

შპალერიშპალერების კლასიფიკაცია ხმის ჩახშობის უნარის მიხედვით

ხმის ჩახშობის უნარის  მიხედვით, შპალერი იყოფა:
შპალერიჩვეულებრივ შპალერად;
შპალერიხმის ჩამხშობ შპალერად; აქ უდაო ლიდერია თხევადი შპალერი

შპალერების კლასიფიკაცია სითბოს იზოლაციის უნარის მიხედვით:

სითბოს იზოლაციის უნარის  მიხედვით, შპალერი იყოფა:
შპალერიჩვეულებრივ შპალერად
შპალერისითბოიზოლატორ  შპალერად

შპალერების კლასიფიკაცია ფუნქციური დანიშნულების  მიხედვით

ფუნქციური დანიშნულების მიხედვით შპალერს ყოფენ:
შპალერიკოროდორის შპალერი (შპალიერი);
შპალერისასტუმრო  ოთახის შპალერი  (შპალიერი);
შპალერიკაბინეტის შპალერი (შპალიერი);
შპალერისაბავშვო ოთახის შპალერი  (შპალიერი);
შპალერიოფისის შპალერი (შპალიერი);
შპალერისაწარმოო შენობების შპალერი (შპალიერი);
შპალერისაბავშვო ბაღების შპალერი (შპალიერი);
შპალერიბარებისა და რესტორნების შპალერი  (შპალიერი);
და სხვ.

ყველა ტიპის შპალერს თავისი, სპეციფიკური მოთხოვნები  წაეყენება. ჩვენ, ქვემოთ, მხოლოდ შპალერის  ძირითად ტიპებს მიმოვიხილავთ.შპალერი

შპალერი..თხევადი  შპალერი

შპალერი..ქაღალდის შპალერი

ერთშრიანი ქაღალდის შპალერი (სიმპლექსი)
ორშრიანი ქაღალდის (დუპლექსი)

შპალერი..ვინილის შპალერი

აბრეშუმისებრი ვინილის შპალერი
სტრუქტურული ვინილის შპალერი
მყარი ვინილის შპალერი
გლუვი ვინილის შპალერი

შპალერი..აკრილის შპალერი

შპალერი..შესაღები (სტრუქტურული) შპალერი

შპალერი..ტექსტილის შპალერი

შპალერი..მინაბოჭკოვანი შპალერი

შპალერი..მეტალირებული შპალერი

შპალერი..ეგზოტიკური შპალერი

შპალერი..ფოტოშპალერი

შპალერი..ელექტრონული შპალერი

შპალერი შპალერი

___________________________________________

ბმები: მშენებლობა <> რემონტი <> შპალერი <> შპალერი მშენებლობაში <> შპალერის ისტორია <> შპალერის ტიპები <> თხევადი შპალერი <> ქაღალდის შპალერი <> ვინილის შპალერი <> აკრილის შპალერი <> შესაღები (სტრუქტურული) შპალერი <> ტექსტილის შპალერი <> მინაბოჭკოვანი შპალერი <> მეტალირებული შპალერი <> ეგზოტიკური შპალერი <> საბავშვო შპალერი <> ფოტოშპალერი <> ელექტრონული შპალერი <> პერლიტობეტონი <> პერლიტი მშენებლობაში <> პერლიტი 1, პერლიტი 2 <> პერლიტი ენერგოდამზოგავი <> სართულშორისი გადახურვები პერლიტით <> პერლიტის იატაკი <> პერლიტის კედლები <> ერლიტის ბლოკი <> პერლიტის ბათქაში <> ფასადების გალესვა პერლიტით <> პერლიტის ხელოსნები <> პერლიტი მშენებლობასა და რემონტში <> თხევადი შპალერი სვლაგეზი <> ხელოსნები, სპეციალისტები <> პერლიტი ნახევრადუდაბნოებში <> პერლიტი სორბენტი <> პერლიტის გამოყენება მარნის მშენებლობისას <> პერლიტი პროდუქტების საცავისათვის <> პერლიტი სპორტში <> აგროპერლიტი <> პერლიტის ისტორია

Home>>