ჩხიკვაძე ქეთევან

ჩხიკვაძე ქეთევან (ნოტარიუსები)

თბილისი, პუშკინის ქ. 10 , ტელ: 299 95 23, 292 22 49, ფაქსი: 292 22 75

….

…..

შიდა  ბმები: 1. TOP – ადვოკატები; 2. TOP – საადვოკატო ბიუროები; 3. TOP-  იურიდიული მომსახურებები; 4. არბიტრაჟები; 5. ექსპერტიზის ცენტრები; 6. აუდიტორული კომპანიები; 7. იურიდიული მომსახურება

გარე ბმები: 1. რეკლამა ინტერნეტით;  2. ქართული სამედიცინო ინტერნეტ–ქსელი

……