ჰემოროიდექტომია

ჰემოროიდექტომია ბუასილის მოშორების სტანდარტული და ქირურგების მიერ საყოველთაოდ  გამოყენებადი ოპერაციაა. ამ მეთოდის გამოყენებისას ამოკვეთენ პერიანალურ კანს, სწორი ნაწლავის ლორწოვანსა და ანოდერმას, რომლებიც განლაგებულია ჰემოროიდული კვანძის ზევით, რის შემდეგაც ახდენენ კვანძის ლიგირებას და გადაკვეთენ. ლორწოვანს აფიქსირებენ ქვეშმდებარე  ქსოვილებზე. ოპერაცია საკმაოდ ეფექტურია და რეციდივები იშვიათია. http://www.medgeo.net/2012/11/30/%E1%83%B0%E1%83%94%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%98%E1%83%93%E1%83%94%E1%83%A5%E1%83%A2%E1%83%9D%E1%83%9B%E1%83%98%E1%83%90/