ჰემოროიდული კვანძების ლიგირება

ჰემოროიდული კვანძების ლიგირება ლატექსის რგოლებით
http://www.medgeo.net/2012/11/30/%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%92%E1%83%98%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%90-%E1%83%9A%E1%83%90%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%A5%E1%83%A1%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%A0%E1%83%92%E1%83%9D%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%91/